Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER 2014-2020,

Tytuł projektu:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pińczowskim (II)”.

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy.

Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Poddziałanie: 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Projektem objęte są osoby młode do 29 roku życia, które nie pracują, nie kształcą się w systemie stacjonarnym, nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) w okresie ostatnich 4 tygodni.

W JAKIEJ FORMIE?

  1. Staże - 70 osób;

  2. Prace interwencyjne - 10 osób;

  3. Przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 30 osób;

  4. Poradnictwo zawodowe - 30 osób;

  5. Pośrednictwo pracy - 80 osób;


W JAKIM CELU?

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

W JAKIM CZASIE?

Termin realizacji : od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

916 639,00 zł

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego

842 299,58 złWięcej informacji na temat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój można uzyskać na stronie:

https://www.power.gov.pl/

Pliki do pobrania:

Zasady uczestnictwa w projekcie 'Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pińczowskim (II)' Zasady uczestnictwa w projekcie 'Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pińczowskim (II)'
Informacja o realizacji projektu PO WER za rok 2015 Informacja o realizacji projektu PO WER za rok 2015
PO WER 2016 - wykonane PO WER 2016 - wykonane
PO WER 2017 PO WER 2017
DODATKI