Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Środki PFRON

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w PUP jako bezrobotną lub poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków Funduszu PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Pracodawca może się ubiegać maksymalnie o 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia (około 40 tys. zł).

   

STAŻ I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

 

Pracodawca może przyjąć do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w urzędzie pracy, bez nawiązania stosunku pracy. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów w związku z przyjęciem na staż lub przygotowanie zawodowe, a osobie niepełnosprawnej przysługuje stypendium w wysokości 140% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

 

 

DODATKI